ติดต่อเรา

Posted on 28 of July, 2015 by

q4เพราะถ้าหากปล่อยให้เด็กเล่นตามลำพังหรือถูกเพื่อนชักจูงไปอาจจะทำให้เด็กเสียคนได้ง่าย กลายเป็นคนที่ติดการพนันหลงใหลในอบายมุขต่างๆ ยิ่งตอนโตยิ่งดูแลลำบาก ดังนั้น ทางที่ดีจึงควรสั่งสอนตั้งแต่เด็ก เพราะโตมาจะได้ไม่เป็นปัญหาของสังคม

ติดต่อเรา

เปิดจันทร์ – เสาร์

สะดวกมาได้ทุกเวลาเปิด24ชั่วโมง

เวลา 00.00 – 19.00น.