เกี่ยวกับเรา

Posted on 28 of July, 2015 by

การที่ใครมีลูกชายแล้วส่งให้บวชเรียนตั้งแต่เด็กถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เด็กหลุดพ้นจากสังคมอบายมุขได้ มีการตรวจสอบบ่อนการพนันในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของตำรวจแห่งชาติ จากข่าวพบว่าพบบ่อนการพนันห้าแห่งในกรุงเทพ

s